mercoledì 20 luglio 2016

Karmin Shiff Telefonata epica

Una telefonata tra Karmin shiff e Aldo Giovanni e Giacomo ne uscirà una telefonata epica